מהי אנרגיה מתחדשת?

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה בתהליכים טבעיים מתמשכים, כלומר שאינם מתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם.  השימוש באנרגיות אלו אינו פוגע במשאבי כדור הארץ ואינו גורם לתופעות לוואי כגון התחממות גלובלית וזיהום אוויר. מכאן מגיע הכינוי אנרגיה "ירוקה".

דוגמאות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת:

אנרגיה סולארית - שימוש בקרינת השמש, אנרגית רוח - ניצול הרוח להנעת  שבשבות וטורבינות, אנרגית מים - ניצול כח זרימת המים להפעלת טורבינות, אנרגיה גאותרמית - ניצול החום הנובע ממעמקי הכדור, אנרגיית גאות ושפל - ניצול תנועת הגלים ועוד.

בניגוד לאנרגיה ירוקה, רובה המוחלט של הפקת האנרגיה בעולם מתבצעת תוך ניצול  מקורות מתכלים, כגון דלק מאובנים המשמש להפקת נפט ופחם, ושאיבה ממרבצי גז טבעי. מעבר לפגיעה במשאבי כדור הארץ כתוצאה משימוש הולך וגובר בהם, שוררת כיום בעולם הסכמה רחבת היקף לגבי היחס הישיר בין שימוש והפקת אנרגיה ממקורות מתכלים לבין הפגיע בסביבה ובאיכות החיים. פגיעה זו באה לידי ביטוי בין היתר בעליה ברמת זיהום האוויר אשר תורמת להיווצרות "אפקט החממה" ובסופו של דבר גורמת להתחממות הגלובלית המפרה את האיזונים הטבעיים בעולמנו. פגיעה נוספת מורגשת בתחומים הכלכליים והבטחוניים העולמיים, כתוצאה מהתייקרות מתמדת של המשאבים המתכלים ושליטה של גורמים עוינים ובעלי אינטרסים במשאבים אלו. זאת בעת שאנרגיה מתחדשת זמינה כמעט בכל מקום ואינה תלויה בגורמים ריכוזיים כך שמשאב האנרגיה זמין וניתן לשימוש לכל אדם.